VEĽKOODBERY

Veľkoodbery

Neautorizované servisy, garážové servisy živnostníkov podporujeme v nákupe originálnych dielov špeciálnym programom NORA. Poskytujeme v ňom výhodné nákupné podmienky na celý sortiment a na všetky značky. Podmienky sú zakotvené v zmluve, ktorej podpisom sa stávate našim partnerom.

Špeciálne ponúkame možnosť veľkoodberu na karosárske diely v originálnom dodaní.

Informácie, poradenstvo a pre nadviazanie spolupráce kontaktujte sklad@rmjet.sk

Kontaktujte nás

RM JET, spol. s r.o.
Bratislavská 7482/80
917 02 Trnava
Slovenská republika

IČO: 36236268
IČ DPH: SK2020165114
Č. účtu: 5044430582/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vložka č.11924/T

Všeobecné pravidlá propagačných súťaží >
Súhlas so spracúvaním osobných údajov >
Spracúvanie osobných údajov - kamerový systém >
Informácie o používaní cookies >

Sociálne siete

FB FBHodnotenia

Car Advisor