POSTUP PRI POISTNEJ UDALOSTI

POSTUP PRI POISTNEJ UDALOSTI

Mali ste poistnú udalosť na vašom vozidle?


Následne by ste mali kontaktovať poisťovňu, kde ako opravcu označíte servis RM JET a požiadate ich o odtiahnutie vozidla do RM JET-ky na náklady, ktoré budú uhradené z vašej havarijnej poistky (ak ju máte uzatvorenú) alebo na náklady vlastné.


Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik poistnej udalosti:

  • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
  • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

Kontaktujte nás

RM JET, spol. s r.o.
Bratislavská 7482/80
917 02 Trnava
Slovenská republika

IČO: 36236268
IČ DPH: SK2020165114
Č. účtu: 5044430582/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vložka č.11924/T

Súhlas so spracúvaním osobných údajov >
Spracúvanie osobných údajov - kamerový systém >
Informácie o používaní cookies >

Sociálne siete

FB FBHodnotenia

Car Advisor