O FIRME

Základom firmy RM JET bola Autoškola RM JET, ktorá bola prvou orientáciou na dopravu a cestnú premávku.

Následne v roku 2003 bolo otvorené Autocentrum RM JET s predajom a servisom vozidiel značky ŠKODA.

Pre tento krok sme sa rozhodli z jednoduchého dôvodu: našim prvoradým cieľom je poskytovať kvalitné služby pre zákazníkov najpredávanejšej značky automobilov na slovenskom trhu, s dôrazom na obyvateľov trnavského regiónu.
Už niekoľko rokov sa snažíme našim zákazníkom vychádzať v ústrety v oblasti servisu a predaja vozidiel Škoda, dôkazom čoho sú už niekoľko rokov medailové umiestnenia našich pracovníkov na celoslovenskom finále ŠKODA Challenge a hlavne výsledky spokojnosti našich zákazníkov.

Naša orientácia na automobilový priemysel a svet okolo toho spojený sme premostili myšlienkou bezpečnosti detí na pozemných komunikáciách. Táto téma nás oslovila z hľadiska našho zamerania a v lete 2013 sme otvorili Detské Dopravné Ihrisko (DDI) v areáli RM JET s výukou a praktickými jazdami.
Od roku 2015 sme prebudovali salón pre vytvorenie predaja novej značky SEAT vrátane servisovania vozidiel.

Sme autorizovaným servisom VOLVO a v súčasnosti aj autorizovaným servisom značky VW.

Vítame Vás na našej stránke a pevne veríme, že nájdete všetko čo potrebujete vedieť!
Sme držiteľom “Certifikátu ISO 9001:2008“ pre predaj a servis značiek ŠKODA a SEAT.

Podpis konateľ
Martin Šmičko
konateľ spoločnosti RM JET

Spoločnosť RM JET je spoľahlivým partnerom nielen pre našich dodávateľov a spolupracovníkov, ale i pre našich zamestnancov. Prečo?

  • Lebo SME platiacim zákazníkom v lehote splatnosti
  • Lebo NIE SME DLŽNÍKOM žiadnej poisťovne (za našich zamestnancov sú zaplatené všetky odvody v zdravotných poisťovniach i v sociálnej poisťovni).
  • Lebo NIE SME DLŽNÍKOM na žiadnej daňovej povinnosti (voči daňovému úradu nemáme žiadne záväzky)

Máte možnosť si nás preveriť na portáloch jednotlivých inštitúcií.

POLITIKA KVALITY

Politika kvality spoločnosti RM JET, spol. s r.o. Trnava vyjadruje jednoznačný zámer poskytovať kvalitné produkty a služby s cieľom spĺňať požiadavky zákazníkov.

Pre dosiahnutie tohto zámeru plánujeme nasledovné:

  • Neustále zvyšovať kvalitu našich služieb prostredníctvom potrieb našich zákazníkov.
  • Zvyšovať produktivitu všetkých procesov.
  • Rozvíjať spoluprácu s dodávateľmi a zainteresovanými firmami.
  • Chrániť životné prostredie a zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci.
  • Rozvíjať ľudský potenciál.
  • Zdokonaľovať a napĺňať systém manažérstva kvality.
  • Podporovať a vytvárať neustále možnosti vzdelávania pracovníkov a motivovať ich k zvyšovaniu kvalifikácie.
   
Podpis konateľ
Martin Šmičko
konateľ spoločnosti RM JET

Kontaktujte nás

RM JET, spol. s r.o.
Bratislavská 7482/80
917 02 Trnava
Slovenská republika

IČO: 36236268
IČ DPH: SK2020165114
Č. účtu: 5044430582/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vložka č.11924/T

Všeobecné pravidlá propagačných súťaží >
Súhlas so spracúvaním osobných údajov >
Spracúvanie osobných údajov - kamerový systém >
Informácie o používaní cookies >

Sociálne siete

FB FBHodnotenia

Car Advisor